ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อ How to achieve high-quality XRD pattern
วันที่ 29 กันยายนนี้ เวลา 10.00-11.45 น.

เนื้อหาบางส่วน
  • Good quality data requirement
  • Good sample preparation
  • Proper instrument configuration
  • How to analyse using Malvern Panalytical’s HighScore Plus software

บรรยายโดย
  1. ดร.ธนิสรารัชต์ สาลีสังข์ Manager, Application Engineering
  2. พีรญา  พิพัฒณุกุล Supervisor, XRF/XRD Specialist

*บรรยายเป็นภาษาไทย
ลงทะเบียนที่นี่!!
(อีเมลยืนยันพร้อม Link เข้าฟังจะถูกส่งหาท่าน)
*กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

By clicking the "Submit" button, you are agreeing to the DKSH Terms of Use and Privacy Policy.

สอบถามเพิ่มเติม: ปัณณารัตน์ 091 889 1304  /  อารีสา 095 204 4065

Delivering growth – in Asia and beyond.