เครื่อง Demo คุณภาพเยี่ยม พร้อมประกัน ราคาพิเศษ! ตอบเเทนลูกค้าช่วงสิ้นปี 1 รุ่น มีเพียง 1 เครื่องเท่านั้น!!
หมดเขตโปรโมชั่นพิเศษใน
(30 ธันวาคม 2020)


Material Characterization

1. ASD TerraSpec Halo Mineral Identifier

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • เครื่อง Spectrometer แบบพกพา
 • ใช้งานง่าย อ่านผลได้ทันที
 • เหมาะอย่างยิ่งกับการออกงานภาคสนาม

2. OMNISEC - The world’s most advanced multi-detector GPC/SEC system

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • วัดน้ำหนัก Absolute Molecular Weight
 • รวมทั้ง ขนาดโมเลกุล Intrinsic viscosity Branching และข้อมูลอื่นๆ

3. MicroCal PEAQ-ITC - The Gold Standard for measuring affinity and stoichiometry

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • เครื่อง Isothermal Titration Calorimeter

 • ใช้ตัวอย่างน้อย Sensitivity สูง

4. Mastersizer 3000 - Leader in particle size analyzer

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • ทนทาน ใช้งานได้นาน
 • ผลการวัดที่แม่นยำ พร้อม Software พิเศษติดตั้งในเครื่อง
 • พร้อม Accessory พิเศษสำหรับวัดสารละลายได้ในปริมาณมาก

5. Zetasizer Ultra - World’s most advanced light scattering system

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • วัดขนาด อนุภาค และโมเลกุล  ประจุ รวมไปถึงความเข้มข้น
 • สามารถทำการวัดได้มากที่สุด ครบที่สุดในเครื่องตระกูล Zetasizer

6. Zetasizer Nano ZS - Performance, simplicity, versatility.

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • วัดขนาดโปรตีน และค่าอิเลคโทรโฟริติคโมบิลิตี้
 • ศักดิ์ซีต้าของสารแขนลอย รวมไปถึงอนุภาคนาโน


7. Aeris - X-ray benchtop diffractometer (XRD) made easy

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • ผลการวิเคราะห์ และความเร็วในการวิเคราะห์เทียบเท่าเครื่องระบบเต็ม ( Full-power systems)
 • มาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัส และซอฟต์แวร์ประมวลผลในตัว

8. Epsilon 4 - Fast and accurate at-line elemental analysis

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • เครื่อง Benchtop XRF Analyzer มากความสามารถ
 • รองรับการใช้งานนอกสถานที่ กระทัดรัด ได้ผลเเม่นยำ

Pharmaceutical

9. PTWS 620 - USP/EP Tablet Dissolution Testing Instrument

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • เครื่องทดสอบการละลายของเม็ดยา สำหรับ 6 + 2 ตัวอย่าง
 • มาพร้อมระบบทำความร้อนในตัว

10. PTB 460 - "4-in-1" Tablet Hardness Tester for up to 10 Samples

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • เครื่องวัดความเเข็งเม็ดยา และน้ำหนักิัตโนมัติ
 • เลือกค่าที่ต้องการได้มากถึง 4 ค่า วัดพร้อมกันได้สูงสุด 10 ตัวอย่าง

11. PTZ AUTO EZ - Fully automated tablet disintegration testing

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • เครื่องวัดการกระจายตัวของเม็ดยา (Disintegration)
 • ตามมารตรฐาน USP <701/2040> และ EP <2.9.1/Test A and B>

12. PTF 300 - Triple Drum Tablet Friability Test Instrument

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • เครื่องวัดความกร่อนเม็ดยา
 • ตามมาตาฐาน USP <1216>, EP <2.9.7> และ JP <14>
 • เลือกระยะเวลา และรอบการหมุนได้

Temperature Control

13. TD4 tensiometer – Automatic measurement of surface and interfacial tension

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • ตามมาตรฐาน ASTM D971, EN 14210, EN 14370, IEC 62961, EN 14059
 • วัดค่าความตึงผิว พร้อมตัวเลือกการปรับอุณหภูมิ

14. Lauda - Microcool MC 1200. Where ever heat needs to bedissipated reliably and fast

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)

 • ทำอุณหภูมิที่ -10 ถึง 40°C
 • Measurement of 4 different parameters

15. PTZ AUTO EZ - Fully automated tablet disintegration testing

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)
 • Available as single, double, triple and four station
 • Fully USP <701/2040> and EP <2.9.1/Test A and B> compliant

16. PTF 300 - Triple Drum Tablet Friability Test Instrument

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)
 • Fully USP <1216>, EP <2.9.7> and JP <14> compliant
 • Programmable for number of drum revolutions or rotating time

Other Products

17. PTWS 620 - USP/EP Tablet Dissolution Testing Instrument

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)
 • A 6 + 2 position, single drive tablet dissolution testing instrument
 • Come with ultra-fast heating system

18. PTB 460 - "4-in-1" Tablet Hardness Tester for up to 10 Samples

+พิเศษ+

ลดสูงสุด 30%*

(ประกันครบจัดเต็ม)
 • Automated hardness test instrument with balance connection
 • Measurement of 4 different parameters

* หมายเหตุ:
1. ราคาข้างต้นเป็นเพียงการประมานการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น กรุณาสอบถามพนักงานก่อนทุกครั้ง
2. สินค้าตัวทดลองมีระยะเวลาการประกันคุณภาพที่ต่างจากปกติ กรุณาสอบถามพักงานเพิ่มเติม
Delivering growth – in Asia and beyond.